Privacy Policy

Chính sách bảo mật | Miogarden.com

Tại Miogarden.com, chúng tôi luôn coi trọng sự tin tưởng và cam kết đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của bạn.

Chính sách bảo mật thông tin tại Miogarden.com được thiết lập nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách hợp lý. Dưới đây là những điều khoản quan trọng trong chính sách bảo mật của chúng tôi:

Thu thập thông tin

Để tận hưởng đầy đủ các dịch vụ và hoạt động trên trang web Miogarden.com, bạn cần đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân như email, họ tên và ngày sinh. Thông tin này giúp chúng tôi xác định tài khoản của bạn và hỗ trợ xác minh thông tin. Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng và tiện ích mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi lưu trữ các thông tin mà bạn cung cấp trên trang web Miogarden.com và sử dụng chúng để phản hồi, xây dựng cộng đồng và cung cấp những gợi ý phù hợp cho bạn khi tìm kiếm thông tin về cây cảnh, cây trong nhà và vật tư nông nghiệp.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ, tính năng và tiện ích mà bạn yêu cầu từ Miogarden.com. Thông tin của bạn cũng giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề, xử lý tranh chấp và ngăn chặn những hoạt động vi phạm điều khoản của Miogarden.com.

Chia sẻ thông tin

Miogarden.com cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có những trường hợp sau:

  • Bảo vệ Miogarden.com và các bên thứ ba: Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân và tài khoản khi tin rằng việc chia sẻ là phù hợp với luật pháp, nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của bạn, của Miogarden.com và các bên thứ ba khác.
  • Theo yêu cầu pháp lý từ cơ quan chính phủ: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Trong những trường hợp khác, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho bạn trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ khi nhận được sự đồng ý của bạn thì thông tin này mới được cung cấp.

Bảo mật thông tin

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng một cách cố ý, không bán hoặc chia sẻ thông tin với mục đích thương mại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của Miogarden.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email miogarden@gmail.com.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách bảo mật này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên trang web Miogarden.com.